POIR-01-01-01-00-2394-20

Cavitel Bio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Opracowanie biodegradowalnych barierowych materiałów opakowaniowych wraz z technologią ich wytwarzania.”

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii produkcji 3-warstwowej folii opakowaniowej EKO fotodergadowalnej oraz prototypu linii do produkcji tej folii w ostatnim etapie Projektu.

Wartość projektu: 9 154 276,08PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 5 748 734,83 PLN

POIR.01.01.01-00-1878/20

Cavitel Bio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z
Funduszy Europejskich pt. „Opracowanie kompozycji biobójczych i antywirusowych oraz
technologii wytwarzania na ich bazie biodegradowalnych materiałów opakowaniowych.”.

Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R dotyczących optymalizacji składu i warunków
otrzymywania folii biodegradowalnej o działaniu mikrobójczym celem przerwania transmisji wirusów na
opakowaniach..

Wartość projektu: 10 768 363,52 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 7 970 517,38 zł